Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Thâbit ibn Qurra. Demostració teorema Pitàgores

Demostració visual del teorema de Pitàgores deguda al savi àrab Thâbit ibn Qurra. Segle X
La demostració és basa en el criteri d'Euclides de la conservació d'àrees: dos regions tenen la mateixa àrea si poden ser descompostes en peces més xicotetes congruents entre elles. Dos figures planes son congruents quan tenen la mateixa àrea i forma. Si dos figures tenen tenen la mateixa àrea és diu que son equivalents; en aquest cas poden tindre diferent forma.