Osnovna konstrukcija kvadrata

Zadatak

Konstruirajte kvadrat slijedeći dolje dane korake.

Proučite konstrukciju...

Pokušajte sami...

Upute

1.Toolbar ImageOdaberite alat Dužina. Uz pomoć dva klika unutar Grafičkog prikaza odaberite točke A i B i nacrtajte dužinu određenu tim dvjema točkama.
2.Toolbar ImagePomoću alata Okomica konstruirajte pravac b koji prolazi točkom B i okomit je na dužinu AB. Savjet: Označite dužinu AB, a zatim točku B kako biste konstruirali zadani okomiti pravac.
3. Toolbar ImagePomoću alata Kružnica određena središtem i jednom točkom konstruirajte kružnicu c sa središtem u točki B koja prolazi točkom A. Savjet: Prvo označite točku B, a zatim točku A.
4.Toolbar ImagePomoću alata Sjecište odredite sjecište C pravca b i kružnice c. Savjet: Kliknite izravno na sjecište pravca i kružnice.
5.Toolbar ImageKonstruirajte pravac d okomit na dužinu AB koji prolazi točkom A.
6.Toolbar ImagePomoću alata Kružnica određena središtem i jednom točkom konstruirajte kružnicu e sa središtem u točki A koja prolazi točkom B.
7.Toolbar ImageOdredite sjecište D pravca d i kružnice e.
8.Toolbar ImagePomoću alata Mnogokut istaknite kvadrat ABCD označavajući redom sva četiri vrha. Savjet: Kako biste dovršili mnogokut na kraju ponovo kliknite na prvi vrh.
9.Toolbar ImagePomoću alata Pomicanje povlačite vrhove kvadrata i promatrajte kako se vaša konstrukcija prilagođava nastalim promjenama.