Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Samenstelling van twee spiegelingen met evenwijdige assen

De figuur wordt gespiegeld in de rechte a en in de rechte b, a en b zijn evenwijdig. Je kan de rechte a verschuiven.

Wat is het resultaat van de samenstelling van deze twee spiegelingen met evenwijdige assen?

Besluit

De samenstelling van twee speigelingen met evenwijdige assen is een verschuiving waarbij: |DD'| het dubbele is van de afstand tussen a en b DD' loodrecht staat op a en b  georiënteerd is van a naar b