Ders Değerlendirme Şablonu'in kopyası

Ders planınızı nasıl uyguladınız? Bir ders saati içinde planlandığı gibi uyguladım. Teknolojiyi iyi bir şekilde entegre edebildiniz mi? Dersin içeriği gereği uygulamada herhangi bir sorun yaşamadım. Öğrencilerin grafikleri interaktif olarak gozlemlemeleri konunun pekismesinde yararlı oldu. Öğrencileriniz dersin hedeflerine ulaştı mı? Evet Öğrencileriniz ders hakkında ne söylüyorlar? Bu tür görsel destekli derslerin daha sık yapılmasını isteyenler çoğunlukta olmakla birlikte seçili konu başlığı nedeniyle bunu gereksiz gören birkaç öğrenci de oldu. Metodunuzun daha iyi işlemesi için ne gibi değişiklikler yapılabilir? Bu ders için daha iyi bir iyileştirme ongormuyorum.