Pythagorova věta

Modrým vrcholem vpravo dole otáčejte trojúhelníky tak, aby vznikly dva čtverce.

Důkaz z 9. století - Indie, Arabie
Více informací o důkazech Pythathagorovy věty: František Kuřina: Matematika a řešení úloh, České Budějovice, 2011 Martin Vinkler: M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty, GeoGebraBook Michal Čučka: Pythagorova věta a její důkazy, diplomová práce, Brno 2007, s. 26-30 Cut the Knot: Pythagorean Theorem Tento pracovní list je vytvořen podle didaktické pomůcky Jany Hromadové.