Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Stoppsträcka (s-t-graf)

Inom trafikkunskap talar man om reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka. Från det att föraren upptäcker faran till dess att han eller hon reagerar tar det en viss reaktionstid. Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas under reaktionstiden. Bromssträcka är den sträcka bilen rör sig under inbromsningen. Stoppsträckan är summan av reaktionssträckan och bromssträckan. Med hjälpen av GeoGebra kan vi simulera hur funkar det i verkligheten. Du kan sätta bilens hastigheten, reaktionstiden och accelerationen när man bromsar (dem tre sliders). Den blåa kurvan representera reaktionsträckan, den röda kurvan är bromssträckan. Du kan också se momentanhastigheten mätas i punkter A (h_k),E (h_i) och C (h_f). Stoppsträckan är den tvåa värde av punkten C, medan den första värde är den totaltid på stoppsträckan.