Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Angles Complementaris

Autor:
Tonet
Aquesta activitat et permet veure la relació entre les raons trigonomètriques de dos angles complementaris Mou el punt lliscant i observa el que passa
Respon després d'experimentar i consultar el teu llibre de text. Què són angles complementaris? Què vol dir cotan(α)? Hi ha altres raons trigonomètriques? Quines? Com es relacionen amb les altres? Copia les fórmules que apareixen quan actives la casella de verificació a la teva llibreta i analitza-les fins entendre-les