Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Een transformatiematrix zichtbaar gemaakt

In deze applet zie je dat achter elke matrix een transformatie schuilt. Een paar aandachtspunten: Ga na onder welke voorwaarde de schouw van het beeld links dan wel rechts staat. Ga na onder welke voorwaarde het beeld een lijnstuk is.
GeeHaa 2013