Γράφημα

Author:
emiliosV
πληκτρολογείστε στα πεδία εισαγωγής του λογισμικού μόνο τα ζεύγη που ήταν λύσεις της εξίσωσης και πατήστε Enter. Αν κάνετε λάθος μπορείτε να πατήσετε το κουμπί μηδενισμός Τι παρατηρείται για αυτά; Πάρτε κατάλληλο εργαλείο από το λογισμικό για να επιβεβαιώσετε την εικασία σας πληκτρολογείστε τώρα στο πεδίο εισαγωγής του λογισμικού και τα ζεύγη που δεν ήταν λύσεις της εξίσωσης.