Uvod u trigonometriju pravokutnog trokuta

Uputa

U apletu možete pomicati vrhove A i C pravokutnog trokuta i time mu povećavati ili smanjivati stranice. Probajte! U desnom gornjem uglu je ikona za resetiranje ako se što previše poremeti. Sličica nije interaktivna i služi kao pomoć u objašnjenju pojmova, odnosnu naziva stranica u odnosu na promatrani kut. U desnom okviru možete računati ono što se traži u zadatcima ispod apleta.

Zadatak

  1. Podijelite u desnom okviru duljinu suprotne katete s duljinom hipotenuze. Možete upisati broj s brojem koje očitate u apletu ili čak samo oznake, a/b. Kosu crtu / rabite za dijeljenje!
  2. U drugi redak desnog okvira upišite sin(30°). Izraz sin je skraćenica od sinus, predefinirana funkcija u kalkulatorima i računalima. Usporedite vrijednosti dobivenih izraza.
  3. Podijelite u novom retku duljinu priležeće katete s duljinom hipotenuze.
  4. U novi redak upišite cos(30°). Izraz cos je skraćenica od kosinus, predefinirana funkcija u kalkulatorima i računalima. Usporedite vrijednosti dobivenih izraza.
  5. Podijelite u novom retku duljinu suprotne katete s duljinom priležeće katete.
  6. Nadalje upišite tg(30°). Izraz tg je skraćenica od tangens, predefinirana funkcija u kalkulatorima i računalima. Kalkulatori rabe kraticu tan. Usporedite vrijednosti dobivenih izraza.
  7. Promijenite veličinu trokuta pomičući vrh A ili C. Provjerite dobivate li i sada jednake vrijednosti za određene omjere stranica i odgovarajućih stranica.
  8. Promijenite vrijednost kuta α i ponovno provjerite daju li određeni omjeri stranica i odgovarajuće stranice jednake vrijednosti.