Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Camp elèctric creat per una càrrega puntual positiva

Construcció que permet estudiar el camp elèctric creat per una càrrega puntual positiva. Pot visualitzar-se el vector intensitat del camp elèctric en la regió del pla que l'envolta i les línies de força del camp elèctric. També pot afegir-se una càrrega puntual positiva de prova.