Геогебра гэж юу вэ?

Геогебра нь геометр, алгебр, хүснэгт, график, статистик, анализыг ашиглахад хялбар нэгэн багц болгон багтаасан, боловсролын бүх түвшнийхэнд зориулсан математикийн програм хангамж юм.  Геогебра нь бараг бүх улсын олон сая хэрэглэгчийг өөртөө татах замаар маш түргэн өргөжин тэлж буй хамтын нийгэмлэг. Геогебра нь дэлхий дахины суралцахуй ба сургахуйн шинэчлэл болон шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик (ШУТИМ)-ийн боловсролыг манлайлан дэмжин бүтээгдсэн математикийн динамик програм хангамж юм. www.geogebra.org

Танилцуулгыг хэвлэх

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image