Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Transformační matice

Materiálové konstatny laminy jsou většinou známy v materiálových osách (O(1,2)). Pokud známe vektor napětí σ′ či deformace ε′ v pootočených osách (O(x,y)), potom můžem vyjádřit vektor napětí σ a deformace ε v materiálových osách pomocí transformačních matic Tσ a Tε. Transformační matice pro jednotlivé úhly natočení jsou počítány v následujícím appletu. Pro změnu úhlu posouvejte zeleným bodem na posuvníku.