Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Harj.6.7.B

Heitetään noppaa 100 kertaa. Tarkastellaan silmäluvun 6 esiintymistä. (a) Mikä on todennäköisyys, että saadaan tasan 10 kuutosta? (b) Mikä on todennäköisyys, että saadaan vähintään 10 kuutosta? (c) Millä X:n arvolla on suurin todennäköisyys? Entä toiseksi suurin? (d) Mikä on saatujen kuutosten lukumäärän odotusarvo, entä keskihajonta? (e) Mitkä ovat a- ja b-kohtien todennäköisyydet, jos binomijakaumaa approksimoidaan normaalijakaumalla?