Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 1 PAU Juny 2016 Matemàtiques CCSS Sèrie 3

Una fàbrica de mobles de cuina ven 1.000 unitats mensuals d’un model d’armari a 200 € per unitat. Per tal de reduir-ne l’estoc, fa una oferta als compradors i estima que, per cada euro de reducció del preu, les vendes mensuals del producte s’incrementaran en 100 unitats. a. Quantes unitats caldrà vendre per a obtenir el màxim d’ingressos mensuals? b. A quant pujaran aquests ingressos?