Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Ruiters

Witte en zwarte ruiters rijden in rijen achter elkaar. Horizontaal is dus sprake van verschuiving. Maar de witte en de zwarte ruiters rijden de tegengestelde kant op. Ze gaan in elkaar over door een glijspiegeling. De verticale glijspiegelassen liggen net tussen de koppen van de witte en zwarte paarden in. Ze vormen ook de verticale lijnen van het rooster. De horizontale lijnen van het rooster vallen samen met de ruggen van de paarden. Om het basismotief te creëren gebruiken we dus ook glijspiegeling en verschuiving.