En kvadrat är alltid en kvadrat!

Författare/skapare:
Barbara
Område(n):
Kvadrat
Några elever i min förskoleklass har svårt att förstå att en kvadrat är fortfarande en kvadrat även när den vrids 90 grader så att den "står" på ett av kvadratens hörn. Med den här uppgiften vill jag ge barnen erfarenhet av att se hur kvadratens egenskaper blir oförändrade när kvadraten vrids och vänds. Fast tyvärr vet jag inte hur man ska göra med GeoGebra för att vrida på hela formen. Är det någon som kan förklara för mig?