Kalkulátor průřezů

Kalkulárot momentů setrvačnosti pro průřezy ohraničené uzavřeným polynomem. Je třeba dodržovat základní předpoklady: 1) Polynom je vnější obrys průřezu, plocha se vykreslí s tmavou výplní. Pořadí bodů musí být proti směru hodinových ručiček. 2) Polynom ohraničuje otvor v průřezu, plocha se vykreslí s bílou výplní. Pořadí bodů musí být po směru hodinových ručiček. 3) Změna pořadí bodů má vliv na znaménka veličin! 5) Změna měřítka ve výřezu je možná pomocí Shift + kolečkem myši.