Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Svävningar (fysik, ljud)

Två sinusfunktioner med en period som kan varieras var för sig. En summafunktion som visar effekten av "svävningarna". För enkelhets skull varierar glidarna bara mellan 40 och 50 så att det blir överskådligt.