Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Recta d'Euler

1) Es construiex l'ortocentre del triangle creuen les tres altures del triangle. 2) Es construeix el circumcentre del triangle creuen les tres mediatrius del triangle. 3) Es construeix el baricentre del triangle creuen les tres mitjanes del triangle. 4) La recta que conté l'ortocentre, el circumcentre i el baricentre del triangle, que són colineals, es la recta d'Euler.