Een afbeelding herschalen, spiegelen en vervormen

In deze activiteit leer je hoe je een afbeelding kunt herschalen tot een welbepaalde afmeting en hoe je in GeoGebra transformaties kunt toepassen op afbeeldingen.

Terug naar school...

1. Verplaats punt A met de muis. Hoe beïnvloedt dit de afbeelding? Noteer je observatie.

2. Welke meetkundige vorm heeft de afbeelding steeds?

Instructies

Leer hoe je zelf bovenstaande constructie kunt maken.
1. Zorg dat je de afbeelding van zonsondergang op je computer bewaard hebt op je computer voor je de constructie start.
2.Toolbar ImageVoeg de afbeelding van de zonsondergang in aan de linkerkant van het Tekenvenster. Opmerking: Het eerste hoekpunt A en het tweede hoekpunt B van de afbeelding worden automatisch gecreëerd.
3.Toolbar Image Verplaats het punt A in de linkeronderhoek van de afbeelding en zie hoe dit de afbeelding beïnvloedt.
4.Toolbar Image Verwijder punt B met de knop Verwijderen.
5.Toolbar ImageCreëer een nieuw punt B met het commando B = A + (3, 0) in het Invoerveld van het Algebra venster. Tip: Bevenstig steeds een nieuwe invoer met Enter.
6.Toolbar ImageBepaal het punt B als het Hoekpunt 2 van de afbeelding en leg zo de breedte vast als 3 cm. Tip: Open het Eigenschappenvenster van de afbeedling en selecteer de tab Positie.
7.Toolbar ImageCreaëer een vertiale rechte door twee punten in het midden van het  Tekenvenster met de knop Rechte.
8.Toolbar ImageSpiegel de afbeelding t.o.v. de rechte met de knop Lijnspiegeling.
9.Toolbar Image Om het verschil met het origineel duidelijk te maken kan je de ondoorschijnendheid van het spiegelbeeld wijzigen (Eigenschappenvenster van de afbeelding, tab Kleur).

Probeer het zelf...

Instructies (vervolg)

10.Toolbar ImageVerwijder punt B met de knop Verwijderen om de originele afmeting van de afbeelding te herstellen.
11.Toolbar Image Creëer een nieuw punt B om de rechteronderhoek van de afbeelding vast te leggen.
12.Toolbar Image Bepaal het nieuwe punt B als Hoekpunt 2 van je afweelding. Tip: Je kunt nu de afbeelding herschalen door het punt B te verslepen.
13.Toolbar ImageCreëer een nieuw punt E op de linkerbovenhoek van de originele afbeelding.
14.Toolbar Image Bepaal het nieuwe punt E als Hoekpunt 4 van je afbeelding.
Opmerking: Je kunt nu nagaan hoe wijzigingen aan de originele afbeelding de gereflecteerde afbeelding beïnvloeden. In het volgende werkblad leer je de afbeelding verder opsmukken.