Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Triangelns area

Här kan du se hur en triangels area förändras om du flyttar dess översta punkt. Det är enkelt att se att triangelns area alltid är exakt hälften av den rektangel som har samma bas och höjd.