Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Spiegelbeeld van een rechte

1 Teken het spiegelbeeld van de rechte m door een spiegeling t.o.v. de rechte a. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep A of B. 3 Wat stel je vast in verband met het beeld van de rechte m? Welke eigenschap ontdek je hier?