Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Nabídka práce 1

Tento graf vám ozřejmí rozhodování spotřebitele mezi volným časem a prací a formování odpovídající nabídky práce. Náš graf stejně jako učebnice předpokládá, že spotřebitel nemá žádný jiný příjem než mzdu. (Preference v grafu odpovídají Cobb-Douglasově užitkové funkci.)