Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Test osové souměrnosti

Vybarvěte černě čtverečky tak, aby byl obrazec osově souměrný podle čárkovaných přímek. Při správném řešení se objeví text "Správně!". (Při kliknutí na bílý čtverec se změní jeho barva na černou, při opětovném kliknutí se zbarví opět bíle.)