Stelsel van lineaire vergelijkingen grafisch tonen

Opdracht

Creëer een dynamische figuur die de grafische oplossing toont van een stelsel van lineaire vergelijkingen. Opmerking: Een dergelijke figuur kan je ook gebruiken om een vergelijking in één variabele voor te stellen, waarbij je linker- en rechterlid van de vergelijking apart toont.

Constructiestappen

1. Toolbar Image Typ de vergelijking rechte_1: y = m_1 x + b_1 in het invoerveld van het Algebra venster en bevestig met Enter.
Tip: De invoer rechte_1 geeft je rechte1.
2. GeoGebra zal je vragen schuifknoppen te creëren voor de variabelen m1 en b1. bevestig door te klikken op Creëer Schuifknoppen.
3. Toolbar Image Toon de schuifknoppen in het Tekenvenster door te klikken op de witte cirkel links van hun invoer in het Algebra venster.
4. Toolbar Image Herhaal stappen 1 tot 3 voor de vergelijking van rechte_2: y = m_2 x + b_2.
5. Gebruik de Opmaakwerkbalk om d ekleur van beide rechten en schuifknoppen te wijzigen.

Probeer het zelf...

Constructiestappen (vervolg)

6. Toolbar Image Creëer een dynamische tekst typ rechte 1: in het dialoogvenster, klik op Geavanceerd en selecteer rechte_1 in de tab  met beschikbare objecten.
7. Toolbar Image Creëer een dynamische tekst typ rechte 2: in het dialoogvenster, klik op Geavanceerd en selecteer rechte_2 in de tab  met beschikbare objecten.
8. Gebruik de Opmaakwerkbalk de teksten en de schuifknoppen dezelfde kleur te geven als de overeenkomende rechten.
9. Toolbar Image Creëer het snijpunt A van rechte1 en rechte2 via ofwel de knop Snijpunt(en) van twee objecten, of met het commando Snijpunten[rechte_1, rechte_2] in de invoerbalk.
10. Toolbar Image Typ xcoördinaat = x(A) in het invoerveld van het Algebra venster. Tip: x(A) geeft je de x-coördinaat van het snijpunt A.
11. Toolbar Image Definieer ook ycoördinaat = y(A). Tip: y(A) geeft je de y-coördinaat van het snijpunt A.
12. Toolbar Image Creëer een dynamische tekst met als statisch deel Oplossing:x = en selecteer xcoördinaat in de lijst met objecten in tab .
13. Toolbar Image Creëer een dynamische tekst met als statisch deel Oplossing:y = en selecteer ycoördinaat in de lijst met objecten in tab .
14. Fixeer de teksten zodat je ze niet per ongeluk kunt verplaatsen.