Bakin vrt

Baka Ana je kupila 16 m žice. Kako može ograditi svoj vrt pravokutnog oblika, a da površina ograđenog dijela bude najveća?
Pokušajte pronaći odgovor mijenjajući dimenzije jedne strane vrta (a). Uočite što se događa sa drugom stranom vrta (b) kojeg treba ograditi i što je s površinom tako ograđenoga vrta.

Duljina žice je opseg pravokutnika koji iznosi 16 m. Možete li prikazati stranicu b u ovisnosti o a tako zadanog pravokutnika?

Kada je površina vrta najveća?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
Provjeri moje odgovore (3)