Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Sistemes de primer grau amb dues incògnites

Amb els punts lliscants podreu modificar els coeficients i la relació entre les expressions algebraiques del sistema. NO OBLIDEU: La superfície de color rosa, les rectes i semirectes contínues de color roig i el punt de color roig FORMEN part de la SOLUCIÓ del sistema. La superfície de color blanc, les rectes i semirectes discontínues i el punt de color blanc NO FORMEN part de la SOLUCIÓ.