Supplementaire hoeken

Onderwerp:
Hoeken
In dit geogebra bestand kan men visualiseren hoe de goniometrische functies van supplementaire hoeken zich tegenover elkaar verhouden. Supplementaire hoeken zijn hoeken die, als we ze samen optellen, 180 ° vormen. In dit voorbeeld vormen de rode en de blauwe hoek altijd een hoek van 180 graden en zijn ze dus supplementair. Wanneer de blauwe hoek groter wordt dan 180 graden, moeten we de hoek herberekenen door er 360° van af te trekken, zodat de hoek negatief wordt.