Perpendikularrak diren indarren batura

Autor:
Fran
Irudiak adirazten du bi soka lotuta hirugarren bati. Hirugarrenetik zintzilik dago harria. Harria airean dago; beraz pisua eta soka bertikalak egiten dion tentsioa berdinak izan behar dira. Korapiloari hiru tentsio egiten zaizkio. Goiko tentsio biak orekatuta geratzen dira beheranzko tentsioaz. Zenbat da goiko tentsio bien erresultantea? Aldatu C puntuaren posizioa eta konprobatu erresultanteak betik balio bera duela.