Propietat de reflexió de la hipèrbola

Els raigs provinents d’un dels focus d’una hipèrbola es reflecteixen en qualsevol punt de la hipèrbola que és a prop de l’altre focus, de manera que el raig reflectit sembla provenir de l’altre focus.
Desplaça el punt A damunt l’el•lipse . • Com són els angles formats pels radis vectors ( FA i F´A) amb la recta tangent a La hipèrbola en aquest punt ? • En quins punts de la hipèrbola aquest angle és major ? Quant val en aquest cas ? • En quins punts de la hipèrbola aquest angle és menor ? Quin seria en el límit el valor d’aquest angle? • Fixa’t-hi que es compleix la propietat de reflexió que hem anomenat