Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Аксіома конгруентності 1

Аксіома 1

Якщо А та В - дві точка прямої l,  А' - точка на цій же прямій чи на іншій прямій l', то по задану від точки А' сторону прямої l' знайдеться, і до при цьому лише одна, точка В', така що відрізок А'В' конгруентний відрізку АВ. Кожен відрізок АВ конгруентний відрізку ВА.