Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Variér a i et andengradspolynomium

Forfatter
cals_1
Prøv at variere a på skyderen og se, hvad der sker med parablen 1) Hvad sker der hvis a>0 2) Hvad sker der hvis a<0? 3) Hvad sker der hvis a vokser i størrelser og a er enten positiv eller negativ? 4) Hvorfor siger man at a skal være forskellig fra 0 i et andengradspolynomium?