Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Potens kontra logaritme

Træk i B og se, at den altid ligger på grafen til Klik på . Dette er punktet B spejlet i linjen y=x. Træk igen i B og læg mærke til hvilket spor det danner. Klik nu på g(x) i algebravinduet og træk derefter i B og se, at B' hele tiden holder sig på Man siger, at de er hinandens omvendte funktioner.