Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Hoofdeigenschap van de parabool

De raaklijn t en de normaal n in een punt D van een parabool zijn de bissectrices van de hoeken gevormd door de rechte die het gegeven punt D verbindt met het brandpunt en de rechte door D evenwijdig met de as van de parabool.
Meetkundig bewijs