Sistema 2

Autor:
Tonet
El següent exercici el pots resoldre plantejant un sistema d'equacions. Fixa't que ara el temps que estan en moviment tots dos vehicles no és el mateix, però entre els dos recorren la distància que els separa; és a dir 300 km. Aquest sistema l'hauràs de plantejar tu amb una mica d'ajut. Ves seguint les indicacions de sota
Representa per la incògnita " t " el temps que triga el vehicle 2 en atrapar el vehicle 1 des que ha sortit de la ciutat B, i per " t + 3 " el que triga el vehicle 1 en topar-se amb el vehicle 2 Anem a escriure la primera equació: Si representem per " x " la distància recorreguda pel vehicle 1 durant el temps " t + 3 " que triga anant a 36 km/h i tenint en compte que espai = velocitat · temps l'equació serà: .................................. Anem a escriure la segona equació: El vehicle 2 ha de recórrer " 300 - x " com a distància durant el temps " t " que es troba circulant a 60 km/h; així l'equació serà: ............................ Si resols el sistema format per ambdues equacions obtindràs la solució.