Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Středové úhly k obloukům

Autor:
Ditta
Téma:
Úhly

Doplň k nakresleným obvodovým úhlům jejich úhly středové

Oblouky

Ve všech cvičeních vyznač příslušné oblouky k daným zadaným úhlům (zdůrazni jinou barvou)

Existuje nějaký vztah mezi velikostí obvodového a středového úhlu stejného oblouku?

Zobraz si velikosti příslušných úhlů a pohybem bodů A nebo B sleduj měnící se velikosti. Svůj závěr napiš.

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)