Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Translació - Gerra.

Amb l'eina polígon construeix una altra gerra traslladada segons la indicació del vector. Mou el punt lliscant, veuràs la solució i podràs esbrinar si has fet una feina correcta.