Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Beneficios Plan Madruga Moaña

Beneficios do Plan Madruga de Moaña en función do número de coidadoras e do prezo/usuari@ /día subvencionado polo Concello, supoñendo un custo de 420€/mes por cada coidadora e un prezo pagado polas persoas usuarias de 28€/mes (contando con 8 irmáns que pagarían 25) e 100€/mes de esporádicos. Pode desprazarse o número de coidadoras e a subvención do Concello.