Rectes i punts notables d'un triangle

Pràctica 01. Rectes i punts notables d'un triangle

A partir del següent triangle, moveu els seus vèrtexs, observeu i respongueu a les següents qüestions: a) Analitzeu com queden situats els diferents punts notables (baricentre, incentre, ortocentre, circumcentre) segons el tipus de triangles tenint en compte la classificació segons els seus angles. Si queden situats a l'exterior, sobre un vèrtex, sobre un costat o a l'interior del triangle. b) Analitzeu quina relació guarden els diferents punts notables en cadascun dels diferents tipus de triangles tenint en compte la classificació segons els seus costats. c) Per a quins triangles l' incentre també queda sobre la recta d'Euler?