Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Skupenské přeměny

2 kg ledu o teplotě -7oC se mají přeměnit na páru o teplotě 100oC. Kolik tepla je na to potřeba? Používejte konstanty: měrná tepelná kapacita ledu 2,1 kJ.kg-1.K-1, vody 4,2 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1, měrné skupenské teplo varu vody 2260 kJ.kg-1.

Měrné skupenské teplo tání se číselně rovná teplu potřebnému 

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)