Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(53) Symmedian point of orthic triangle

symmedian point of orthic triangle

The point X(53) is constructed as follows:
  • Construct the feet A', B', and C' of the altitudes of the triangle ABC, forming the orthic triangle.
  • Construct the medians of this orthic triangle.
  • Construct the reflections of these medians about the bisectors of triangle ABC (=blue lines)
  • These blue lines cross at X(53)
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles.

punt van Lemoine van de hoogtedriehoek

Je construeert het punt X(53) als volgt:
  • Construeer de voetpunten A', B', and C' van de hoogtelijnen van de driehoek ABC, die samen de hoogtedriehoek vormen.
  • Construeer de zwaartelijnen van deze hoogtedriehoek.
  • Construeer de spiegelbeelden van deze zwaartelijnen t.o.v. de bissectries van ABC (=blauwe lijnen)
  • Deze lijnen snijden elkaar in het driehoekscentrum X(53).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken.