Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Complex worteltrekken

Gebruik de slider om te bepalen welke wortels je wilt uitrekenen (tekenen).
  1. Wat valt je op aan de modulus van de wortels? Wat heeft die te maken met de modulus van ?
  2. Wat valt je op aan de argumenten van de wortels? Wat hebben die te maken met het argument van ?