Vinklar

Författare/skapare:
joelmartin
Spetsig, trubbig och rät! Vad är skillnaden? Dra i punkt A, B och C för att undersöka vad som händer med vinklarna.
Vad är vinkelsumma?
Förmågor: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Begreppslig förmåga. Centralt innehåll: Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, trianglar. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Konstruktion av geometriska objekt. Kunskapskrav: Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp