Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Ma2 - Lutningen för en rät linje

Undersök om du själv kan få en känsla för hur k och m värdena påverkar lutningen för en rät linje.