Àrea del rectangle i del quadrat.

Mou els punts lliscants, es modificaran les llargades del rectangle, fins i tot podràs obtenir un quadrat. Compara les mesures dels costats i la mesura de l'àrea(quantitat que es mostra dins de la figura), quedarà demostrat que per calcular l'àrea d'un rectangle s'ha de multiplicar la base per l'altura, i per calcular l'àrea d'un quadrat s'ha de multiplicar la llargada del costat per ell mateix.