Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Lewisvoorstelling

Gilbert Newton Lewis

Een van de eerste modellen om de elektronenconfiguratie in atomen en moleculen voor te stellen, werd in 1916 gepubliceerd door de Amerikaanse scheikundige Gibert Newton Lewis (1875-1946). Hij ontwikkelde zijn model enkele jaren daarvoor vanuit de onderwijspraktijk. Scheikundigen vonden zijn systeem zo handig, dat het tot op vandaag wijdverspreid blijft. Het is dan ook eenvoudig om op te stellen en om te lezen. Lewis stelde de kern van een atoom voor door de naam van het element. Daarrond stelde hij het aantal valentie-elektronen voor door het overeenkomende aantal stippen.

chemische verbindingen

In een volgend hoofdstuk zal je zien dat je met dit systeem niet alleen atomen kunt voorstellen, maar ook moleculen, samengesteld uit atomen van dezelfde of verschillende elementen.