Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

De ellips als meetkundige plaats

Verplaats eventueel de brandpunten F en F'. Verander de constante som van de afstanden door punt L te verplaatsen. Versleep het punt M langs lijnstuk KM om de punten van de ellips te tonen (spoor).