Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vækstegenskaber for potensfunktioner

Vækstegenskaber for potensfunktioner Varier a og b på skyderne Variere vækstraten for x Træk i det grønne punkt og læg mærke til at vækstraten for y er konstant. Det kaldes "procent procent vækst"