Dodawanie dodatnich liczb mieszanych

Autor:
Jerzy Mil
Kliknij przycisk Losuj zadanie, by wygenerować nowe działanie. Uzupełniaj pola tekstowe w kolejnych krokach rozwiazania. By sprawdzić poprawność kliknij przycisk Sprawdź. Pomoc w rozwiązaniu uzyskasz zaznaczając pole wyboru Podpowiedź. W przypadku błędu niepoprawnie wprowadzone wartości zaznaczone są na czerwone.